การนำเสนอผลงานแสดงดนตรีของนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กับคอนเสิร์ตจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Graduate Recitals) และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (Junior Recitals)