Mon, Apr 29

|

Sangita Vadhana Hall

L’INNOCENTE AMORE

by Arisa Tuntean

Registration is Closed
See other events
L’INNOCENTE AMORE

Time & Location

Apr 29, 2019, 7:00 PM

Sangita Vadhana Hall

About the Event

ในชีวิตของคนเราต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของความรัก ​สิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมอบความหมายให้กับคำว่า"ชีวิต" ซึ่งนักประพันธ์เพลงในแต่ละคนต่างมีวิธีการของตนเองในการนำเสนอผลงาน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของตนเองทั้งผ่านกระดาษโน้ตและจอภาพ ผลงานของพวกเขาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจและความรู้สึกของผู้ชมและผู้ฟังเป็นอย่างมาก เราต่างสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่พวกเขาอยากถ่ายทอดมันออกมา จนในบางครั้งสมองและร่างกายของเราถึงกับตอบสนองและคล้อยตามไปกับเสียงของดนตรีด้วยตัวของมันเอง เช่น ความรู้สึกตื้นตันใจจะนำมาซึ่งน้ำตา และความสุขจะสร้างให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจ

​การแสดงคอนเสิร์ต L’innocente amore เป็นการรวบรวมนำเอาประสบการณ์ชีวิต เรื่องราวความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของความรักในรูปแบบต่างๆ ถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงคลาสสิก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวในชีวิตของฉันตัวนักศึกษาเองที่อยากถ่ายทอดออกไปถึงผู้ฟัง โดยที่ไม่ใช่แค่คำพูด แต่คืออารมณ์และความรู้สึกที่อยากบอกเล่าเรื่องราวนับพัน ความรู้สึกที่อัดแน่น อารมณ์ที่ต้องการถ่ายทอด ผ่านตัวโน้ต การแสดง และทุกสิ่งทุกอย่างผ่านผลงานการแสดงชิ้นนี้

Program

  • Per la gloria - Giovanni Battista Bononcini
  • Vagaluna - Vincenzo Bellini
  • La pastorella - Gioacchino Rossini
  • Exsultate jubilate - Wolfgang Amadeus Mozart

Link to artist's website: https://arisatun.wixsite.com/arisatuntiam