Wed, May 15

|

Sangita Vadhana Hall

MAGIC CHARM

by Onchira Sonto

Registration is Closed
See other events
MAGIC CHARM

Time & Location

May 15, 2019, 7:00 PM

Sangita Vadhana Hall

About the Event

การแสดงครั้งนี้ อยากหยิบยกเรื่องราวความมีเสน่ห์ในตัวของมนุษย์ จึงเลือกภาพดวงตามาใช้และนำมาเชื่อมต่อกับประโยคของเพลง เหตุผลที่นำภาพดวงตามานั้นเพราะ ดวงตาของคนเราสามารถบ่งบอกถึง อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆได้ดี เช่น อารมณ์สนุกสนาน มีความสุข โกรธ เศร้า วิตกกังวล ดวงตานั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางต่อความรู้สึกต่างๆได้ดี จึงนำมาใช้ประโยชน์เป็นการสื่ออารมณ์ของบทเพลง

Program

  • George Frederick Handel : Sonata No.4
  • Henryk Wieniawski : Legende No.17
  • Friedrich Hermann : Capriccio for 3 violins Op.2

Link to artist's website: https://onchirason.wixsite.com/magiccharm