Cafe land

Pichaya Sookprasong

13:00

19 may 2022

Live concert

Repertoire

Edward Elgar

Romance, op.62 

 

Franz Danzi

Bassoon Concerto No. 2 in F Major

page-2.png

Performers

Pichaya Sookprasong , Bassoon

Concept

Cafe Land คอนเซปต์ของชิ้นงานนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากความชื่นชอบในการเข้าร้านคาเฟ่ต่างๆ  เพื่อจะไปรับชมบรรยากาศที่แตกต่างกันไปแต่ละคาเฟ่และทานเครื่องดื่มและเบเกอรี่อร่อย ๆ