top of page

Circulating of Aqua

Kunakorn Saekow

17:30 hrs

19 May 2022

Public

Repertoire

Emmanuel Sejourne

Attraction solo for solo Percussion and tape

 

keiko abe

Variation on Dowland's Lachhrimae Pavane

 

Tomasz Golinski

Lucid Duo - The Mirror

 

Adam Tan

Flying Colours

page-2.png

Performers

Kunakorn Saekow, Marimba

Kroravit Samerphon, Marimba/ Vibraphone

Concept

น้ำ ของเหลวที่มีการหมุนเวียน (circulating) ซึ่งหลายๆคนเคยได้ยินมาว่าการหมุนเวียนคือการระเหยจากพื้น บ่อน้ำ หรือ แม่น้ำ ขึ้นไปบนก้อนเมฆ แต่มันมีมาจากหลายๆอย่าง ที่อยู่ในการหมุนเวียนของน้ำ สามารถเกิดได้จาก 4 กระบวนวิธี ได้แก่

  1. การระเหยเป็นไอ (evaporation) จากน้ำบนพื้นผิวสู่บรรยากาศ ซึ่งน้ำที่อยู่บนพื้นผิวก็มาจากที่ผนตกแล้วน้ำขังอยู่บนพื้นแล้วแสงแดดส่อง ให้น้ำระเหยขึ้นไปบนเมฆ

  2. หยาดน้ำฟ้า (precipitation) น้ำจากบรรยากาศสู่ผิวโลก หรือก็คือ ฝน หรือ หมอก

- ฝน ก็คือน้ำจากก้อนเมฆที่มีมากเกินไปจนต้องปล่อยออกมาเป็นฝน หรือ  ฝนที่ตกเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของวัฏจักรของน้ำ ซึ่งน้ำจากผิวน้ำในมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอ ควบแน่นเป็นละอองน้ำในอากาศ ซึ่งรวมตัวกันเป็นเมฆ และในที่สุดตกเป็นฝน ไหลลงแม่น้ำ ลำคลอง ไปทะเล มหาสมุทร

-หมอก (Fog) - FG เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทีเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน


     3. การซึม (infiltration) น้ำบนพื้นผิวที่ซึมลงดิน หรือ น้ำที่ขังอยู่บนพื้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นดิน หรือ พื้นอะไรก็ตาม และมีช่องว่างที่น้ำสามารภชถซึมผ่านไปได้และไปรวมตัวที่ทางน้ำบาดาล  น้ำบาดานคือน้ำที่อยู่ใต้ดิน

     4. น้ำท่า (runoff) น้ำไหลผ่าน ตามทางไป บางส่วนก็หายไป บางส่วนก็ไหลมารวมกันเป็นบ่อ ซึ่งน้ำที่หายไปหระหว่างทาง บ่างก็ซึมลงไปรวมกับน้ำบาดานและไหนไปรวมกับมหาสมุทร บ่างก็ระเหยไปก่อน ที่จะไปรวมกับแม่น้ำเพื่อไหลไปรวมกับมหาสมุทร

สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีกี่ปัจจัย ทุกอย่างก็จะไปรวมกันที่มหาสมุทร และ ทุกอย่างก็จะหมุนไปเหมือนเดิม หรือก็คือ การหมุนเวียนวัฏจักรของน้ำ

 

ซึ่งในโชว์ผมจะเป็นการแสดงโชว์ที่เอาเพลงมารวมกับภาพ แสง และสี เพื่อให้เกิด effect มาขึ้น และ ทำให้คนที่เข้ามาชมการแสดงนั้นรู้สึกกับการแสดงไปพร้อม ๆ กัน และผมจะทำให้ผู้คนนั้นเข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อให้เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าใจได้ครับ และอาจจะมีคลิปที่เปิดไปพร้อมกับการเล่นของผมเพื่อเพิ่มให้คนดูเข้าใจกับที่ผมกำลังจะสื่อ ออกไปครับ

bottom of page