top of page

Music of time

Chinatip Kuariyakul

18:00 hrs

13 May 2022

Broadcasting

Repertoire

J.S.Bach

Prelude and Fugue in C minor, BWV 871

 

Joseph Haydn

Piano Sonata in C major, Hob XVI:35 ( Complete)

I. Allegro Con Brio

II. Adagio

III. Allegro

 

L.V.Beethoven

Sonata No.5 in C minor Op.10 No.1

I. Allegro Molto e con brio

II. Adagio molto

 

Frédéric Chopin

Ballade No.1 in G minor Op.23

 

Aram Khachaturian

Toccata in E-flat minor

page-2.png

Performers

Chinatip Kuariyakul, Piano

Concept

“ดนตรีคลาสสิก” มักถูกเข้าใจผิดว่ามีความน่าเบื่อ ไม่เป็นที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไป “ประวัติศาสตร์” ก็เช่นกัน มักถูกตีความให้เป็นเรื่องราวที่ล้าหลังและไม่น่าติดตาม แต่ถ้าเรานำดนตรีและประวัติศาสตร์มารวมเข้าด้วยกันแล้วสื่อสารผ่านการแสดงดนตรี จะมีความดึงดูดใจมากขึ้นไหม จึงเป็นคำถามที่น่าค้นหาคำตอบ

“Music Of Time” จึงนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางดนตรีผ่านตัวการ์ตูนที่สร้างจาก Character ของผู้แสดง และ Composer เจ้าของบทเพลง ร่วมกันถ่ายทอดเหตุการณ์และช่วงเวลาสำคัญของดนตรีในแต่ละยุค การแสดงในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับสาระและความเพลิดเพลินแล้ว อาจช่วยเปลี่ยนความคิดไปเลยว่า จริง ๆ แล้ว ประวัติศาสตร์และดนตรีคลาสสิกไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเสมอไป

bottom of page