top of page

street food

Kunakorn saekow

15:00 hrs

28 April 2023

Repertoire

Departure by Emmanuel Sejourne

Spitfire by Nathan Daughtrey

Concerto for Marimba by Emmanuel sejourne

page-2.png

Performers

Maytee Hompasert, (Marimba)

Surapak Pongtorn, (Piano)

Jirapat Praeprasert, (Euphonium)

Concept

จะสร้างห้องการแสดงให้คล้ายกับร้านอาหาร และให้ทางทีมงานให้มารับผู้ชม ไปนั่งที่โต็ะตามที่จัดไว้ให้เลยครับ ซึ่งผมจะนำเสนอและต่อยอดในสิ่งที่ตัวผมมีอยุ่แล้วครับ และสิ่งนั้นทำมห้ผมได้มีถึงทุกวันนี้ครับ

bottom of page