top of page

Tuba or not tuba

Sakda pharchumcharna

18:00 hrs

29 April 2022

Live Concert

Repertoire

John Williams : Concerto for tuba

James meador : Apocalyptic Voices

Loreto Francesco : SoNota for tuba and piano Improvisation : Balloon with prepare tuba

page-2.png

Performers

Sakda Pharchumcharna, Tuba

Kerk Jaree, Piano

Concept

เสียงทูบาที่เป็น extended technique หรือก็คือการขยายเทคนิคออกไปเพื่อท้าทายกับขีดจำกัดของเครื่องและผู้เล้นเองและยังเป็นการพยายามสร้างเสียงหรือค้นหาเสียงใหม่ๆที่ไม่ใช่เสียงทูบาแบบปกติที่เป็นเสียงที่ไพเราะอีกต่อไปแต่เหมือนกับการสร้างหรือค้นหาลักษณะหรือรูปแบบของเสียงที่ต่างออกไปเพื่อสร้างบรรยากาศหรืออะไรบางอย่างที่โต้ตอบกับสิ่งรอบข้างเราหรือแม่แต่ตัวผู้เล่นเองด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วเรายังจะเรียกเสียงเหล่านี้ว่าเสียงทูบาได้อีกไหม

Tuba or not Tuba เป็นถ้อยคำที่คล้ายกับคำว่าTo be or not to be มาจากบทละครของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ ที่เกี่ยวกับการพูดกับตัวเองที่ครุ่นคิดถึงการฆ่าตัวตายคร่ำครวญถึงความเจ็บปวดและไม่ยุติธรรมของชีวิต​

Tuba or not Tuba นั้นก็เช่นเดียวกันเป็นการครุ่นคิดและตั้งคำถามว่าเสียงที่เปลี่ยนไปของTubaเนี่ยยังสามารถเรียกว่าเสียง Tuba ได้อีกหรือไม่

bottom of page