top of page

Souvenir de España

Tanatsith Phannarai

57486435_399131390908416_769391479097183

Repertoire

E. Granados

Andaluza

F. Mompou

Can’t Magics

I. Albéniz

Asturias

G. Bizet

Habanera

L. Demetrio

Sway

C. Corea

Spain

E. Satie

Gymnopédie No. 1

DESCRIPTION

เสน่ห์ในวัฒนธรรมสเปน แสดงให้เห็นถึงความมีสีสัน ผสมผสานวัฒนธรรมรอบในดินแดนแถบสเปน จนกลายมาเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมดนตรีเอสปัญญา (España) ในการจัดแสดงดนตรีในครั้งนี้ ผู้แสดงจะนำเสนอบทประพันธ์ชาวสเปนได้แก่ Enrique Granados, Frederric Mompou, Isaac Albéniz และนักประพันธ์ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมนี้ ประกอบด้วยนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส Georges Bizet นักประพันธ์ชาวแม็กซิกัน Luis Demetrio และวงดนตรีสัญชาติอเมริกัน Chick Corea ท่านผู้ชมจะได้รับอรรถรสสำเนียงดนตรีเอสปัญญาในหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของการเดี่ยวเปียโน อีกทั้งยังจะได้รับชมและรับฟังดนตรีในรูปแบบของการแสดงร่วมกับนักร้องโซปราโนรวมถึงวงแจ๊สทรีโอที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้คีตปฏิภาณ (Improvisation) จากการรับรู้ในบทประพันธ์ก่อนหน้าและเพลง Gymnopédie ของ Eric Satie โดยผ่านการเล่าเรื่องราวจากบทประพันธ์ที่กล่าวมา ซึ่งผู้แสดงมีเจตนาที่อยากให้ผู้ชมได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นของความเป็นสเปน

Performers

Tanatsith Pannaray, Piano

Nipon Jariyatakul, Drum

Silapayuth Kondee, Bass

Rungsiri Kaewwichian, Voice

Titikamon Nitisombutkul, Saxophone

Main Program

bottom of page