Contrast

Fuangfaa Rakrong

Repertoire

Kabalevsky : Violin Concerto in C major, Op. 48

C.P.E. Bach : Violin Sonata in C minor, H514

Fauré : Après un rêve

page-2.png

Performers

Fuangfaa Rakrong, Violin

Anant Changwaiwit, Piano

Pishayatan Sungvornvetchapharn, Voice

Phoom Santipornwit, Piano

Concept

Contrast คือความแตกต่าง ความขัดแย้ง ความตัดกัน ความเปรียบเทียบให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งและอีกสิ่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นอย่างชัดเจน สีคู่ตรงข้ามที่มีคนละโทนสี ความอ่อนเข้มของสีขาวและสีดำ เสียงที่แก่งแย่งกันของเครื่องดนตรี คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง เพื่อเพิ่มความสำคัญของผลงานที่อยู่ตรงหน้าว่าสิ่งที่ตาเห็น สิ่งที่ได้ยิน และสิ่งที่สัมผัสได้นั้นมีความโดดเด่นเฉพาะตัว เราจึงนำ Contrast ของเสียงและสี เพิ่มอรรถรสในการรับชมสื่อเพื่อให้เห็นถึงภาพและเสียงให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น