top of page

3RD YEAR RECITAL

ANONGNATH DUANGTHONG

18 APRIL 19

Anongnath Duangthong

J. S Bach Partita no. 3 in E major

Antonín Leopold Dvořák 4 Romantic Pieces, Op.75

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No.4 in D major, K.218 (1st movement)

เพลงแต่ละเพลงล้วนมีที่มาที่แตกต่างกันไป เพลงแต่ละเพลงสร้างความรู้สึก สร้างอารมณ์ให้กับผู้ฟังรวมไปถึงการจินตนาการที่เกิดขึ้น โดยถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องดนตรีของนักดนตรีที่จะสามารถสื่อสารเพลงๆนั้นอย่างไร แต่สำหรับบางคนแล้วการที่จะเข้าใจในตัวบทเพลงบรรเลงนั้นเป็นเรื่องยาก ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น มันทำให้ฉันอยากที่จะสร้างความเข้าใจถึงที่มาของนักประพันธ์เพลงที่ส่งผลให้สร้างบทเพลงเหล่านั้นขึ้น โดยมีชื่อโปรเจ็คว่า  music and story ซึ่งจะเป็นวิดีโอตัวอย่างจำลองการเป็นคอมโพสเซอร์สั้นๆ ซึ่งเรื่องราวที่ทำขึ้นจะเป็นเรื่องราวของบทเพลงที่นักประพันธ์ได้ทำขึ้น รวมไปถึงตัวละครสมมุติที่สร้างขึ้นซึ่งจะเป็นการสนทนาเกี่ยวกับตัวเพลงแต่ละเพลง เพื่อเกิ่นนำให้ผู้ชมเข้าใจถึงตัวเพลงก่อนที่จะเริ่มการแสดงและเข้าถึงการแสดงได้ง่ายขึ้น

L’INNOCENTE AMORE
20 - 21 APRIL 19

Arisa Tuntean

Per la gloria - Giovanni Battista Bononcini 

Vagaluna  -  Vincenzo Bellini

La pastorella - Gioacchino Rossini

Exsultate jubilate - Wolfgang Amadeus Mozart

ในชีวิตของคนเราทุกคนมักเจอสิ่งต่างๆรอบตัว และทุกๆการพบเจอ มักจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราว ความหมายที่น่าสนใจอยู่เสมอ และเรื่องราวหรือความหมายเหล่านั้นอาจจะเกิดจาก ตัวเราเอง ผู้อื่น พระผู้เป็นเจ้า หรือสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และความรู้สึกเหล่านั้น จะเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวที่มหัศจรรย์ที่เราสามารถรับรูัและรู้สึกได้ การแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกและเรื่องราวของบทเพลง 4 เพลง ที่สัมพันธ์กับเรื่องราว ความหมาย และความรู้สึก จากประสบการณ์ในชีวิตของผู้แสดง

DURATION(JUNIOR CLARINET RECITAL)
4 / 10 MAY 19

Khatsara Kit Khongnonkok

Camille Saint-Saëns - Clarinet Sonata in Eb Major Op.167

Béla Kovács - Hommage a Manuel de Falla

Russell Peterson - Trio for Flute, Clarinet and Piano

ช่วงเวลาถือเป็นจุดสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่าง ในมุมมองของดนตรีแล้ว ช่วงเวลาต่างๆล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตัวดนตรี ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เปลี่ยนไปนั้น ไม่ใช่แค่วัฒนธรรม ศิลปะ แต่ตัวดนตรีเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วย ซึ่งเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ในครั้งนี้จะขอนำเสนอบทเพลงคลาริเน็ตตั้งแต่ยุคโรแมนติค ซึ่งเป็นยุคที่นักประพันธ์ในยุคนี้ ได้เริ่มเขียนงานประพันธ์สำหรับคลาริเน็ตเยอะขึ้นและจะนำเสนอบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักประพันธ์เพลงสมัยใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวดนตรีนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยการแสดงในครั้งนี้จะเริ่มด้วยบทเพลง Clarinet Sonata in Eb Major ของนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศส Camille Saint-Saens ซึ่งงานประพันธ์ชิ้นนี้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี 1921 ต่อมาจะเป็นการนำเสนอบทเพลงของนักประพันธ์เพลงสมัยใหม่ Bela Kovacs นักคลาริเน็ตชาวฮังการี่ ที่ได้เขียนบทเพลงสำหรับเดี่ยวคลาริเน็ตขึ้นมาที่ใช้ชื่อชุดเพลงว่า Hommage และอีกหนึ่งผลงานที่จะนำเสนอเป็นบทประพันธ์สำหรับแชมเบอร์มิวสิก โดย Russell Peterson นักประพันธ์ชาวอเมริกัน ซึ่งนักประพันธ์ทั้งสองคนยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน งานประพันธ์ทั้งสามชิ้นจะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงวิวัฒนาการของบทเพลงคลาริเน็ต

3H

25 MARCH 19

Kittaporn Wongpayak

Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin (the Girl with Flaxen Hair)

Georg Philipp Telemann, Fantasy No.7 in D major

Django Reinhardt, Nuages

Isaac Albeniz, Sevilla from Suite Española Op. 47


Short Description/ Concept


3H (Head Hand Heart)

when I practice I use my Head to learn and remember

when I practice I use my Hands to improve my interpretation and technique

when I perform I use my Heart to play and to access the audiences

My soul controls all three. Therefore, my performance is an expression of my soul through the 3H combined. The main goal for me is to move my audiences and for them to see me and know that I am speaking from  from my soul. If I can do this then I’ve succeeded in my recital.


In this concert, I want to focus on expressing the music in its purest form. All my pieces are guitar transcriptions. I think they are easy to listen to because they are similar in some ways to popular music today. They all have beautiful harmonies and melodies. All are in major keys and very consonant.


To help set the mood for some pieces, I will include electronic preludes I have edited myself. Each piece is from a different era and so sometimes it is useful to change the atmosphere before starting a new piece in a new style.

OBOE RECITAL
22 / 23 MAY 19

Kittipon Sanboonruang

G.P.Telemann: Sonata in a for Oboe & Basso Continuo

(Oboe / Continuo Harpsichord and Double Bass)

L. V. Beethoven: Trio in C major for Two Oboes and English Horn Op.87

  • Allegro

[Transcription by K. Sanboonruang for solo oboe and English horn with visual)

J. W. Kalliwoda: Morceau de Salon Opus 228 for Oboe and Piano

การแสดงเดี่ยวโอโบที่แสดงความเชื่อมโยงของรูปแบบดนตรีในยุคบาโรค ยุคคลาสสิค และยุคโรแมนติก โดยนำเสนอรูปแบบการแสดงทั้งที่เป็นแบบขนบในบทประพันธ์ของ Telemann และ Kalliwoda ซึ่งจะทำให้เห็นพัฒนาการของบทประพันธ์ที่ประพันธ์สำหรับเครื่องโอโบในด้านเทคนิคการบรรเลง การตีความที่มีลักษณะการบรรเลงที่ต่างอารมร์ความรู้สึก ซึ่งจะทำให้เห็นพัฒนาการของบทประพันธ์ที่ประพันธ์สำหรับเครื่องโอโบในด้านเทคนิคการบรรเลง การตีความที่มีลักษณะการบรรเลงที่ต่างอารมณ์และความรู้สึก อีกทั้งการนำเสนอการแสดงดนตรีกับภาพสื่อผสมที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้า ที่มีการจัดวางสกอร์ใหม่สำหรับผู้แสดงเดี่ยวโอโบและอิงลิชฮอร์น จากการแปลงบทประพันธ์เชมเบอร์ของ Beethoven

ในด้านการฝึกปฏิบัติอื่นๆ ด้วยการที่ข้าพเจ้ามีใจรักในการบันทึกเสียง ทำให้ข้าพเจ้าต้องศึกษาเพิ่มเติมในด้านการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแสดงที่มีรูปแบบของวงดนตรีที่หลากหลาย โดยพัฒนาจากตัวอย่าง recording ที่เคยได้บันทึกไว้

MUSIC AND WORDS
2 MAY 19, 7 PM.

Lourna Mydes Quinto

Violin Concerto in D Major, Op.61 - Ludwig van Beethoven

The word ‘Meraki’ is an untranslatable Greek word that is used to describe doing something with soul and total love; to leave a piece of yourself in your creative work. I chose this title for my recital because it relates to two things I love doing the most: playing music and writing.


I will perform Beethoven’s Violin Concerto in D Major not only because it is a piece I have always wanted to play, but also because I can relate the music to my own inner life. I have written poetry to complement the concerto performance since words are another way for me to express myself.


As I play, please refer to the poems and see how the words and music reflect each other. This recital demonstrates how two seemingly different arts--poetry and music-- are actually similar to each other. As they combine, they add more beauty because it gives a deeper meaning to the message being conveyed.

Learn More

PIECE FROM PIECES
16 OR 28 MAY 19

Malika Tanalapprasert

Violin Concerto no.1 in g minor op.26 Max Christian Friedrich Bruch

จะนำเสนอความรู้สึกของเพลงผ่าน ภาพแนวเรขาคณิต geometric ที่มีการจัดเรียงตามการวิเคราะห์เพลง บางคนอาจสงสัยว่าแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไง? คือต้องบอกก่อนว่าตัวเพลงที่เล่นมีการแก้ไขหลายครั้ง และมีการนำช่วงทำนองเดิมมาเล่นในหลายช่วงของบทเพลง ตรงนี้แหละที่ทำให้เป็นจุดประกายความคิดว่าจะเชื่อมโยงเพลงกับภาพโดยการ ดึงวลี หรือ passage มาตีความ(Analysis)ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆตามความรู้สึกของpassageนั้นและนำรูปร่างนั้นมาประกอบเป็นรูปภาพใหม่หนึ่งชิ้นงาน

BON APPETITE
25 APRIL 2019

Nichanan Valanaraya

Ludwig van Beethoven : Sonata op.10 no.1

Robert Muczynski : Festival, Vision, Scherzo

Frederic Chopin : Scherzo op.39 no.3


สับ ซอย หั่น หมัก ทอด ตุ๋น ต้ม นึ่ง การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้เกิดอาหารจานอร่อย ในดนตรี ทุกเสียงที่สร้าง ทุกการเคลื่อนไหวที่ขยับ นำไปสู่บทเพลงที่น่าอัศจรรย์ และเป็นอาหารของหูและใจที่สร้างความสุข เริ่มจากการที่ชอบเดินตลาด ดูวัตถุดิบต่างๆของอาหาร ดูวิธีการทำอาหารจากพ่อ เลยเกิดความหลงใหลในปฏิกิริยาการกลายร่างของวัตถุดิบแต่ละอย่างที่เข้ามารวมด้วยกัน

จากการที่รู้สึกว่ากระบวนการทำอาหารและสัมผัสของรสชาติอาหารบางครั้งก็คล้ายกับสัมผัสและเสียงของเปียโน ที่นำมาสู่สีสันใหม่ในการบรรเลงให้แต่ละเพลงรู้สึกอร่อยและสนุกมาก คอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอมุมมองและการตีความเพลงเหล่านี้ออกมาผ่านความเอร็ดอร่อยของอาหารและดนตรีไปพร้อมๆกัน

PAPILLONS
10 MAY 19

Noprada Jirasuwankij

Claude Debussy - Arabesque No.2

Robert Schumann - Papillons Op.2

Pyotr Ilyich Tchaikovsky - The Nutcracker Suite for two pianos (March, Dance of the Sugar Plum Fairy)

Claude Debussy - Piano Trio in G Major, 1st mov.ในเสียงของดนตรีประกอบไปด้วยสีสันและเรื่องราวต่างๆกัน คอนเสิร์ตนี้จะนําผู้ฟังไปสัมผัสกับเสียงของดนตรีผ่านลวดลายและสีสันที่แตกต่าง เริ่มต้นจากลวดลาย Arabesque ใน Claude Debussy - Arabesque No.2 ภาพวาด 12 ภาพ จาก 12 Variation ของ Robert Schumann - Papillons Op.2 ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงท้ายหนังสือเรื่อง Flegeljahre แต่งโดย Jean Paul ซึ่งพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานเต้นรำหน้ากาก และ ภาพวาดประกอบ Pyotr Ilyich Tchaikovsky - The Nutcracker suite ในท่อน March และ Dance of the Sugar Plum Fairy  

ONCHIRA SONTO
18 / 25 MAY 19

Onchira Sonto

George Frederick Handel - Sonata No.4

Henryk Wieniawski - Legende No.17

Friedrich Hermann - Capriccio for 3 violins Op.2

อยากหยิบยกเรื่องราวความมีเสน่ห์ในดวงตา จึงเลือกภาพดวงตามาใช้และนำมาเชื่อมต่อกับประโยคของ

เพลง เหตุผลที่นำภาพดวงตามานั้นเพราะ ดวงตานั้น สามารถบ่งบอกถึง อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆได้ดี เช่น อารมณ์สนุกสนาน มีความสุข โกรธ เศร้า วิตกกังวล  นอกจากนั้น ยังนำสีของดวงตาที่หลากหลายสี มาเชื่อมต่อกับอารมณ์ของบทเพลง แต่ละท่อนให้สื่อความหมายความรู้สึกของอารมณ์ในบทเพลง

มากขึ้นรวมถึง สีดวงตานนั้นจะเปลี่ยนไปตามประโยคของเพลงรวมถึงการ

เคลื่อนไหวของดวงตา

PISACHA YOOSONG
18 OR 19 MAY

Pisacha Yoosong

J. s. Bach Partita no.2 in D minor

Dvorak op.100


การแสดงเดี่ยวไวโอลินรีไซทอล นำเสนอสองบทประพันธ์ที่ต่างวัฒนธรรมดนตรีของ เยอรมัน และ โบฮีเมีย เพื่อนำเสนอการบรรเลงเดี่ยวไวโอลินในบทประพันธ์ Partita ของ J. S. Bach และเชื่อมโยงบทประพันธ์ของ A. Dvorak ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก บทเพลงพื้นบ้านของ ชาวสเปน (กล่อมลูก) Clemeentine ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ บิดาที่พูดถึงลูกสาวที่จากไปหลังจากเหตุการณ์เสียชีวิตพลัดตกบ่อน้ำ ในขณะที่บิดาไม่สามารถช่วยเหลือลูกสาวของเขาได้ จนทำให้เกิดความคิดถึงลูก


การนำเสนอการแสดงเดี่ยวในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงด้วยการนำเสนอวิดีทัศน์ขนาดสั้นระหว่างทั้งสองบทประพันธ์โดยจะเกริ่น

นำด้วยการใช้ภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงพื้นบ้านที่กล่าวไว้ข้างต้น

โดยข้าพเจ้าคาดหวังว่าผู้ชมจะได้ซาบซึ้งและได้รับกลิ่นอายของเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าใจในอรรถรสของดนตรีที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอ

BLUMEN

10 MAY 19

Piyatida Pocharasang

Fantaisie Pastorale Hongroise, Op.26 - Franz Doppler

Piece for Flute Solo - Jacques Ibert

Introduction and Variations on theme “Trockne Blumen”, D.802

บ่อยครั้ง ดอกไม้มักเป็นตัวแทนของความรัก

ดอกไม้ที่ชุ่มฉ่ำ ไม่ใช่ ‘ความสุข’ เสมอไป

และดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา ก็ไม่ใช่ ‘ความทุกข์’ เสมอไปเช่นกัน…


เป็นโปรเจคที่อยากให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามไปกับเรา...

อาจจะไม่ได้มีความคิดที่เหมือนกันมากเท่าไหร่ แต่เราอยากให้ผู้ฟังได้รับรู้ว่า "ความรัก"
จริงๆแล้ว เราแค่ใช้ความรู้สึกจากข้างในแสดงออกมาเท่านั้นเอง ไม่ได้ต้องโชว์ออกมาให้เป็นรูปธรรม…


ความรักไม่ได้มีด้านเดียวเสมอ..​

VIOLIN JUNIOR RECITAL : TCHAIKOVSKY EXPLORING
1 OR 2 MAY 19

Poosit Hamontri

Pyotr Ilyich Tchaikovsky : Violin Concerto in D major, Op.35

อารมณ์ความรู้สึกผ่านสีสันโดยอ้างอิงจากตารางของ Plutchik ที่บ่งบอกถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ที่เทียบเคียงการผสมผสานในตารางสี โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาตัวอย่างเห็นถึงความสัมพันธ์กันกับศิลปะ Colonge Cathedral Stained Glass ของ Gerhard Ritcher จากการศึกษาพบว่า ตารางสี ของ Plutchik มีความคล้ายคลึงกับผลงานของ Ritcher

ข้าพเจ้ามองเห็นวิธีการระบายสีลงในตาราง (Mood Tracker) ที่แสดงว่าในแต่ละวันเรารู้สึกอย่างไร โดยวิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่านสีสัน จากการทดลองทำด้วยตนเอง ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงการแสดงออกความเป็นตัวตนผ่านสีสันที่เกิดขึ้น ทำให้การจัดการแสดงเดี่ยวรีไซทอลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะตีความบทประพันธ์ของ Tchaikovsky โดยใช้วิธีเทียบเคียงความรู้สึกผ่านสีสันของ Plutchik อีกทั้งจะนำการศึกษาการดังกล่าวอธิบายให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงสีสันและอารมณ์ผ่านสูจิบัตรการแสดงจากการจินตนาการและให้ความหมายของข้าพเจ้า

อีกทั้งการจัดวางตารางระบายสีให้กับผู้ชมโดยทดลองใช้แนวคิดของ Plutchik  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความหมายทางอารมณ์ผ่านสีสันทางอารมณ์ของผู้ชมด้วย

MUSIC AND STORY
29 APRIL 19 OR 2 MAY 19

Pornchanit Maneewan

Antonín Dvořák  Violin Concerto in A minor, Op. 53 2nd and 3rd Movement

Claude Debussy Piano Trio in G major 1st and 2nd Movement

Norihiro Tsuru  Last carnival

แรงบันดาลใจในการประพันธ์ของนักประพันธ์ สะท้อนถึงเรื่องราวชีวิต ความฝัน ความทรงจำผ่านตัวโน้ต การตีความเรื่องราวของบทเพลงในมุมมอง “ผู้แสดง“ โดยนำเอา 3 บทเพลง จาก3นักประพันธ์

Antonín Dvořák ตีความถึงความรัก, Claude Debussy ความทรงจำวัยเด็กและ Norihiro Tsuru การจากลา

“AND INTO THE FOREST I GO…”
10 MAY 19

Pornnatcha Koonkaew

ธรรมชาติ

Concerto in C major, RV 443

II. Largo

By Antonio Lucio Vivaldi


ตำนานที่อยู่คู่กับธรรมชาติ

La flûte de Pan, Op.15

By Mouquet Jules


ความรักในเสียงของธรรมชาติ

Fantaisie pour flûte et piano

By Georges Hüe

โปรเจคนี้เป็นโปรเจคที่พูดถึงเสียงเเละเรื่องราวของธรรมชาติ เพราะปัจจุบันนี้ธรรมชาติรอบๆตัวเรานั้นลดน้อยลงเข้าไปทุกที ป่าไม้ที่ร่มรื่นมีตึกรามบ้านช่องเข้ามาทดแทน ทำให้เรานั้นสัมผัสเเละเข้าถึงธรรมชาติได้น้อยลง เเละนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดโปรเจคการแสดงนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังได้สัมผัสถึงธรรมชาติผ่านเ

สียงเพลงและบรรยากาศการแสดงในครั้งนี้

KORANIT DHANACHOKSIRI

Koranit Dhanachoksiri

Three Fantastic Dances : Dmitri Shostakovich

32 Variations in C minor, WoO 80 : Ludwig van Beethoven

Rhapsody in G minor Op. 79 No. 2 : Johannes Brahms

การจินตนาการเสียงเพลงให้เป็นภาพขึ้นมาในหัว อาจนำพาให้เราไปเจอเสียงอะไรใหม่ ๆ มากกว่าแค่การเล่นให้ตรง Accidental ในโน้ตดนตรี


เสียงทุกเสียงล้วนเป็นมากกว่าแค่เสียง บางเสียงทำให้เราตื่นเต้นจนหัวใจเต้นเร็วขึ้น บางเสียงทำให้เราเศร้าจนน้ำตาไหล ซึ่งแน่นอนว่า คนสองคน สามารถรู้สึกกับเสียง เสียงหนึ่ง ได้ต่างกัน ไม่มีใครถูก หรือผิด

FEAR OF LOSS
29 APRIL OR 2 MAY 19

Pronnapas Santiwarangkul

Suite 2 sarabande - Johann Sebastian Bach

Elegy. Op.24 - Gabriel Faure

Concerto, op.85   movement I,III - Edward Elgar


Depession song นำเสนอในรูปแบบอารมณ์ของความกลัวการสูญเสีย จากใครสักคนที่เรารัก หรือพลัดพรากจากสิ่งที่เราเคยมีอยู่  จึงได้นำบทเพลงทั้ง 3 บทเพลงมาบรรเลงในคอนเสิร์ต คือบทเพลง บทเพลง Elegie / Faure Suite ll sarabande / Bach และ Concerto e minor /Bach ซึ่งทั้ง 3 บทเพลงนั้นได้ให้ความรู้สึกสูญเสีย เศร้าโศก แต่ทว่าในบทเพลงนั้นก็ได้ให้ความรู้สึก สงบ และปล่อยวาง

THE PRAYER
26 OR 27 MAY 19

Riho Seanthwidet

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

String Quartet  No.1: 2nd movement - Andante Cantabile  

(Arranged for Cello and String Orchestra)

Max Christian Friedrich Bruch
Kol Nidrei

Ludwig van Beethoven
Cello Sonata in A Major No. 3, Op. 69: 1st Movement

The prayer การภาวนาเป็นการที่เรานั้นได้สื่อสารพูดคุยกับพระเจ้า ทูลขอ ขอบพระคุณ วิงวอน ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารหรือพูดคุยกับพระเจ้า เมื่อเราจะภาวนาตั้งจิตอธิฐานด้วยสุดใจ สุดความคิดของเรา เพื่อที่เรานั้นจะได้รับการยกโทษบาปแล้วพระเจ้าจะประทานสันติสุข ความเปรมปรี ความชื่มชมยินดี และพระกรุณาจากพระองค์ การภาวนาแบบคริสเตียนไม่ได้เป็นกฎตายตัวว่าจะต้องทำและไม่ใช่พิธีกรรม แต่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า

เราสามารถที่จะใช้ดนตรีร่วมไปกับการภาวนาได้ เนื่องจากการภาวนาของเรานั้นบางครั้งก็เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ในหลายครั้งเราอยากจะบอกความรู้สึกของตัวเอง แต่ไม่รู้จะพูดยังไง ดนตรีก็เป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้บอกความรู้สึกและความคิดของเรา อยากจะสื่อถึงอะไร พระเจ้าทรงรู้ความคิดแม้ว่าเราไม่ได้พูด

บทเพลงที่นำเสนอในคอนเสิร์ตนี้ เเต่ละบทเพลงสามารถสื่อความหมายถึงการภาวนาและการอธิฐานต่อพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทเพลงที่ 2 ซึ่งได้พรรรฃนาถึงการภาวนา ในขณะเดียวกันบทเพลงเเรกให้ความรู้สึกสงบ สันติ เสมือนกำลังอยู่ในโบสถ์ ส่วนบทเพลงสุดท้ายแสดงออกถึงชีวิตเรานั้นก็ต้องเจอทั้งทุกข์และสุข ประสบพบเจอกับอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตาม ขอให้ท่วงทำนองบทเพลงเหล่านี้นำพาท่านผู้ฟังภาวนาสู่พระผู้เป็นเจ้า  

REFLECTION OF MYSELF

30 APRIL OR 7 MAY

Setethawoot Donchai

REFLECTION - Jame m.stephenson

Someone to watch over me - George Gershwin

Pavane - Maurice ravel

Vocalise opus 34 - Sergei rachmaninoff

Fly me to the moon - Frank sinatra

Autumn leaves - Kosma


คอนเซ็ปต์เป็นการเล่านิทานเกี่ยวกับชีวิต โดยใช้อารมณ์ของเพลงเป็นการเล่าเรื่อง โดยเนื้อเรื่องจะเป็นเด็กที่ดูมีความสุขร่าเริง ยิ้มแย้มแต่ใครจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วในอีกด้านเขาก็มีความเศร้าอยู่ ที่เขาไม่เคยแสดงออกมาให้ใครเห็น แต่กลับเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพิ่อซ่อนความรู้สึกของตนเอง อย่างไรก็ตามเขาก็ยังยิ้มรับกับทุกเรื่องเพราะเขามีความรู้สึกหนึ่งในความทรงจำที่เมื่อนึกถึงก็ทำให้เขารู้สึกมีความสุข ความทรงจำที่ว่าคือเขาเคยได้นั่งฟังดนตรี จดจำบรรยากาศเหล่านั้น มันทำให้คิดว่าในชีวิตของเขายังมีบางอย่างสิ่งที่ช่วยเยียวยาปลอบประโลมจิตใจ


SERVICE

This is Your Service Subtitle

This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

Learn More
bottom of page